Akupunktura učinkovito odpravi kronične težave. Preberite, kako


Kot segment tradicionalne kitajske medicine se je akupunktura v zadnih desetljetjih dodobra uveljavila tudi v našem prostoru. To je eden od najstarejših načinov zdravljenja, kar ga človeštvo pozna in je ves čas v uporabi. Tehnika se je tako razvijala in uveljavljala zadnjih 4000 let in se zaradi svoje učinkovitosti s Kitajske postopoma razširila po celem svetu.

Kaj pravzaprav je akupunktura?

Kot rečeno, gre za segment kitajske tradicionalne medicine, ki preko naravnih elementov razlaga in dojema delovanje našega telesa in njegovo skladnost in usklajenost z naravo. Prav tako so medsebojno povezani in usklajeni vsi procesi in pretok energije v našem telesu. Osnovni element zdravega telesa je tako neoviran in stalen pretok življenjske energije ali Či-ja, kot ga imenujejo Kitajci in ki je sinonim za življenje. Či se po našem telesu neprestano pretaka po svojih kanalih, v določenih primerih pa zaradi različnih vzrokov, bodisi notranjih ali pa zunanjih, pride do oviranega pretoka ali pa do popolne prekinitve pretoka življenjske energije ali Či-ja in to seveda naše telo vrže iz ravnotežja in v telesu povzroči bolečino ali bolezen. Posledica trajnega oviranja ali zastoja pretoka pa je kronična bolezen ali bolečina, ki jo sodobna “zahodna” medicina zelo težko ozdravi. Naša sodobna medicina je zelo uspešna pri zdravljenju akutnih težav ali poškodb, pri kroničnih težavah pa je s svojim holističnim in celostnim pristopom prav gotovo veliko uspešnejša kitajska tradicionalna medicina in kot njen sestavni del tudi akupunktura. Zato se le ta vse pogosteje uporablja kot komplementarna metoda sodobni medicini.

Diagnostika in potek zdravljenja z akupunkturo

Akupunktura je holistična metoda zdravljenja in zato bo akupunkturolog za postavitev prave diagnoze obravnaval vas kot celoto, to pomeni, da se ne bo osredotočil le na del, kjer imate težave, ampak bo skupaj z vami v poglobljenem pogovoru in preiskavi poskušal pridobiti kar čim več informacij o splošnem delovanju vašega telesa, tako vas bo povprašal o vaših spalnih navadah in ritmu spanja, o prehranjevanju in prebavi, o vašem psihičnem stanju in na splošno o vašem življenju. Na ta način bo poskusil pridobiti kar se da veliko čim širših informacij o delovanju vašega organizma na vseh nivojih, tako na fizičnem kot na psihičnem.

akupunktura

Na osnovi zbranih informacij bo akupunkturolog pripravil program zdravljenja. Akupunktura ne deluje kot sodobna zdravila s pomočjo zakrivanja težav in blaženja bolečine, ampak deluje na odpravljanju vzrokov za težave, torej na odpiranju kanalov, po katerih se pretaka življenjska energija Či. S pomočjo kot las tankih igel, ki jih bo zapičil v vaše telo, bo strokovnjak spodbudil pretok energije in na ta način postopoma odpiral kanale za pretok Či-ja. Za to bo izbral 5 – 10 točk na vašem telesu, ki jih bo določil na osnovi diagnoze. Postopek ponavadi ne traja dolgo, igle so pri odraslih v telesu nameščene približno pol ure. V tem času se večina pacientov izjemno sprosti, nekateri meditirajo, večina pa jih zaspi. Akupunktura je v veliki večini primerov povsem neboleča in pacienti ne čutijo ničesar ne med vstavljanjem igel ne pozneje, ko so igle že vstavljene v telo.

Priprave na poseg

Načeloma za akupunkturni poseg ne potrebujete posebnih priprav. Ni najbolj priporočljivo, da se pred posegom preveč najeste, drugače pa je akupunktura do človeka zelo prijazen postopek in zato posebna priprava na terapijo ni potrebna. Bodite sproščeni in pozitivni. Tudi po končani terapiji ne boste čutili kakšnih posebnih posledic, nekater pacienti občasno takoj po zaključku terapije čutijo rahlo vrtoglavico, kar pa hitro mine.

Kje izvajajo akupunkturo?

Akupunktura se je kot alternativna medicinska metoda z dolgotrajno tradicijo in z dobrimi rezultati pri nas že precej razširila. V medicinsko alternativnem centru Sanus Statera v Mariboru akupunkturo izvaja strokovnjakinja Tina Božičnik, ki je po svoji strokovni izobrazbi pediatrinja, poleg tega pa je tudi licencirana akupunkturologinja. Ker se akupunktura lahko izvaja tako na odraslih kot tudi na otrocij, je to še posebej pomembno in primerno. Celotno delovanje in filozofija strokovnjakinje Tine Božičnik temelji na celostnem pristopu k zdravljenju človeka, to pa vsebuje tako zdravljenje telesa kot tudi zdravljenje uma. Tina Božičnik tako poleg zdravljenja z akupunkturo vodi tudi delavnice za zmanjševanje stresa in za učenje meditacije.

Za dobro zdravje in počutje je vsekakor izjemnega pomena ravnotežje in usklajenost v našem telesu in duhu. Kadar koli pride do prevelikih razlik in neuskalenosti, se bo naše telo na to odzvalo s tako ali drugačno bolečino in težavo. Zato poskrbimo, da bo naše življenje kar se da usklajeno z naravo, okolico in s samim seboj, kajti le na tak način bo naše telo lahko delovalo v harmoniji z našim umom. Če pa pride do večjih odstopanj, pa se hitro pojavijo težave. Akupunktura s svojim holističnim in celostni  pristopom k zdravljenju telesa in duha pripomore k temu, da se naše telo ponovno povrne v naravno ravnotežje in začne optimalno delovati. Tako se lahko odpravi prenekatera težava ali bolečina, ki je sodobna, zahodna medicina, še ne zna odpraviti in se zato loti le odpravljanja posledic in ne vzrokov.

Recent Posts