Banka Slovenije z novimi navodili bankam za kreditiranje prebivalstva


Epidemija covid-19 in z njo povezane gospodarske posledice lahko bistveno vplivajo na višino dohodkov potrošnikov  ter na njihovo kreditno sposobnost ugotavljajo na Banki Slovenije. Zato so se odločili, da je potrebno v teh izrednih okoliščinah prilagoditi tudi pravila določanja načina izračuna dohodka potrošnika.

Zaradi povečanih tveganj za finančno stabilnost, ki izhajajo iz prekomerne rasti potrošniških kreditov, je Banka Slovenije lansko leto uvedla zavezujoče makrobonitetne omejitve kreditiranja prebivalstva, ki se jih morajo banke držati. Cilj teh ukrepov je bil blažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda. Sklep, ki ga je sprejela je začel veljati s 1.11.2019.

V omenjenem sprejetem sklepu zgoraj je Banka Slovenije določila, da banke kreditno sposobnost potrošnika določijo glede na razmerje med stroškov servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkov. Zaradi epidemije se je nekaterim potrošnikom višina dohodka začasno spremenila, kar seveda vpliva na kreditno sposobnost posameznika v naslednjih 12 mesecih.

V teh dneh pa je Banka Slovenije ukrep malce omilila v delu, ki opredeljuje način izračuna potrošnikovega kredita. Po novem se vaš znižan dohodek, ki je posledica izrednih okoliščin, ne bo upošteval pri izračunu kreditne sposobnosti. Slednje pomeni, da to pravilo bankam omogoča, da lahko dohodke za mesece, ko je bila razglašena epidemija, izločijo iz izračuna letnega dohodka, če je imel potrošnik nižji dohodek kot pred razglasitvijo epidemije.

To pravilo velja le, če potrošnik dokaže, da vpliva epidemije na njegov dohodek ni več. Samo, če potrošnik dokaže, da vpliva epidemije na njegov dohodek ni več, banka izračuna na način, da se preostale razpoložljive podatke za  zadnjih 12 mesecev preračuna na letno raven.

Sklep Banke Slovenije je bil objavljen v Uradnem listu 22.5.2020 in začne veljati s 1.6.2020.

Recent Posts