Banka Slovenije z novimi navodili bankam za kreditiranje prebivalstva

0
357

Epidemija covid-19 in z njo povezane gospodarske posledice lahko bistveno vplivajo na višino dohodkov potrošnikov  ter na njihovo kreditno sposobnost ugotavljajo na Banki Slovenije. Zato so se odločili, da je potrebno v teh izrednih okoliščinah prilagoditi tudi pravila določanja načina izračuna dohodka potrošnika.

Banka Slovenije je lansko leto zaradi povečanih tveganj za finančno stabilnost, ki izhajajo iz prekomerne rasti potrošniških kreditov, uvedla zavezujoče makrobonitetne omejitve kreditiranja prebivalstva. Cilj teh ukrepov je bil blažitev in preprečitev čezmerne rasti kreditiranja in čezmernega finančnega vzvoda. Sklep, ki ga je sprejela je začel veljati s 1.11.2019.

V omenjenem sprejetem sklepu zgoraj je Banka Slovenije določila, da banke kreditno sposobnost potrošnika določijo glede na razmerje med stroškov servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkov. Pri izračunu letnega dohodka potrošnika se upošteva dohodek v obdobju enega leta pred sklenitvijo nove kreditne pogodbe. Zaradi epidemije se je nekaterim potrošnikom višina dohodka začasno spremenila, kar seveda vpliva na kreditno sposobnost posameznika v naslednjih 12 mesecih.

Banka Slovenije je v teh dneh dopolnila Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva v delu, ki opredeljuje način izračuna potrošnikovega kredita, s tem, da, kadar gre za začasno spremembo dohodka zaradi izjemnih zunanjih okoliščin, ni smiselno, da se to začasno obdobje upošteva pri izračunu kreditne sposobnosti potrošnika tudi v naslednjih 12 mesecih. Slednje pomeni, da to pravilo bankam omogoča, da lahko dohodke za mesece, ko je bila razglašena epidemija, izločijo iz izračuna letnega dohodka, če je imel potrošnik nižji dohodek kot pred razglasitvijo epidemije.

To pravilo velja le, če potrošnik dokaže, da vpliva epidemije na njegov dohodek ni več. V tem primeru banka dohodek potrošnika izračuna na način, da se preostale razpoložljive podatke za  zadnjih 12 mesecev preračuna na letno raven, pri čemer se redne dohodke značilne za posamezna četrtletja kot so regres, božičnica, upošteva le enkrat.

Sklep Banke Slovenije je bil objavljen v Uradnem listu 22.5.2020 in začne veljati s 1.6.2020.