Ste že izpolnili vlogo? Brezplačen vlak in avtobus za upokojence 


Od 1. julija dalje je upokojencem zagotovljen povsem brezplačen prevoz v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu. Poleg upokojencev oz. starejših od 65 let, pa bodo lahko brezplačne medkrajevne prevoze v Sloveniji koristili tudi invalidi in vojni veterani. Oseb, ki so v Sloveniji upravičene do ugodnosti je okrog 600.000, do včeraj zjutraj pa je bilo ugodno rešenih 3500 vlog.

Če še niste oddali vloge, le-to lahko oddate na prodajnem mestu izvajalca prevozov, kjer se boste morali identificirati z osebnim dokumentom, vaš status pa se bo pridobil samodejno iz uradnih državnih evidenc. Invalidi so dolžni predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, izkaznico vojnega veterana pa predložijo vojni veterani, ki želijo koristiti brezplačno ugodnost.

Vlogo pa lahko oddate tudi po pošti ali pa po elektronski pošti. Na podlagi vloge bo javni prevoznik upravičenim osebam izdal subvencionirano vozovnico, ki bo veljala eno leto. Po preteku tega obdobja bo potrebno vložiti novo vlogo za brezplačni medkrajevni prevoz. Pri izdaji subvencionirane vozovnice bo potrebno poravnati strošek izdaje vozovnice, ki bo na strani upravičencev. Strošek izdaje vozovnice znaša tri evre.

Do brezplačnega prevoza z avtobusom ali vlakom v medkrajevnem prometu pa so upravičeni tudi študentje invalidi.

Nedavni prispevki