Izbrisani delničarji lahko zahtevate pavšalno nadomestilo


Izbrisani delničarji NKBM, NLB, Abanke, Banke Celje, Probanke in Factor banke lahko v skladu z novim zakonom, ki je začel veljati 19. 12. 2019, zahtevate pavšalno denarno nadomestilo. Visoka odškodnina Planinšec vam pri tem nudi vso potrebno pravno pomoč ter vam svetuje glede priprave vse potrebne dokumentacije in celotnega postopka. Pri tem pa vas posebej opozarjamo, da je rok za vložitev zahtevka za pavšalno nadomestilo zelo kratek, saj ga je treba oddati najkasneje do marca 2020. Če ste tudi sami med razlaščenimi vlagatelji bank zato nikar ne odlašajte, ampak se čim prej obrnite na odvetnika, ki vam bo razložil, kako poteka postopek, s katerim lahko pridete do izplačila pavšalnega denarnega nadomestila za razlaščene delnice bank.

Kako do pavšalnega nadomestila?

Izbrisani delničarji bank imajo možnost vložitve denarnega pavšalnega nadomestila. Zahtevek zanj lahko vložijo na Banko Slovenije skupaj z vso predpisano dokumentacijo. Pri tem je treba upoštevati tudi zakonski rok ter druge predpise, ki jih določa zakon. Na našo odvetniško pisarno se obračajo številni nekdanji vlagatelji, ki jih zanima, kakšne možnosti imajo, da dobijo pavšalno nadomestilo, prav tako pa dobivamo tudi veliko vprašanj v zvezi s postopkom. Visoka odškodnina Planinšec je vsem izbrisanim vlagateljem vedno na voljo za pravno pomoč in informiranje o postopku glede zahtevka za pavšalno nadomestilo. V primeru, da bi imeli glede zakona ali samega postopka kakršna koli vprašanja, so vam naši pravni strokovnjaki vedno na razpolago v ta namen.

Koliko znaša pavšalno denarno nadomestilo razlaščenim vlagateljem?

Zakon o postopkih sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSCIKOB) določa, da znesek izplačila vlagatelju ne sme presegati 20.000 evrov za posamezni red ter da lahko pavšalno nadomestilo znaša do 80 % vrednosti, ki jo je vlagatelj plačal pri nakupu delnic. To pomeni, da z oddajo zahtevka za pavšalno nadomestilo izbrisani delničarji nova KBM in drugih bank ne bodo dobili povrnjene celotne vrednosti delnic, ampak le do 80 % vrednosti, ki so jo vplačali ob nakupu.

Izbrisani vlagatelji lahko sicer zahtevajo tudi povračilo celotne vrednosti, ki so jo vplačali ob nakupu kvalificiranih obveznosti, pa tudi pripadajoče obresti, vendar morajo v tem primeru na sodišče vložiti tožbo. Pri tem vam lahko pomaga tudi Visoka odškodnina Planinšec, prav tako pa vam lahko pomagamo pri vložitvi zahtevka za pavšalno nadomestilo oziroma vam svetujemo, katera možnost bi bila za vas bolj ugodna. Pomagamo pa vam lahko tudi pri izračunu, kakšno bo prevideno denarno nadomestilo, ki bi ga lahko dobili na podlagi vložitve zahtevka ali tožbe.

Katero dokumentacijo je treba priložiti zahtevku za pavšalno nadomestilo?

Nekdanji imetniki delnic (izbrisani delničarji) morajo zahtevku poleg osebnih podatkov in številke svojega bančnega računa priložiti še dokumentacijo, s katero dokažejo, da so res kupili delnice Nova KBM, NLB, Banke Celje, Factor banke, Probanke ali Abanke, ki so bile zaradi sanacijskih ukrepov Banke Slovenije v letih 2013 in 2014 razlaščene. Zato je zahtevku treba priložiti:

pogodbo o nakupu delnic oziroma drugih kvalificiranih obveznosti bank na dan izdaje (potrdilo o vpisu ob izdaji),

identifikacijske znake instrumentov (izdajatelj, ISIN, število, vrednost ob izdaji),

potrdilo o izbrisu oziroma prenehanju instrumentov na podlagi odločbe Banke Slovenije.

Pri zbiranju in pripravi vse potrebne dokumentacije in preverjanju, ali imate vse potrebne dokumente za vložitev zahtevka za pavšalno nadomestilo ter tudi ali vam to sploh pripada, vam lahko pomaga tudi Visoka odškodnina Planinšec. Za vas lahko vodimo celoten postopek ter vam pri tem tudi pravno svetujemo. Tako lahko vodenje celotnega postopka prepustite nam.

Pavšalno nadomestilo ne pripada vsem vlagateljem

K zahtevku morajo izbrisani delničarji priložiti podatek o bruto dohodku vlagatelja v letu 2013. Zakon namreč določa, da imajo pravico do pavšalnega nadomestila v vrednosti 80 % svojega vložka le tisti vlagatelji, katerih bruto dohodki v letu 2013 niso presegali 18.278,16. Torej pavšalno nadomestilo ne pripada vsem izbrisanim delničarjem bank, ampak samo tistim fizičnim osebam, ki so imele v letu 2013 bruto dohodek do omenjene vrednosti. V primeru, da je vaš bruto dohodek presegal to vrednost ali pa ste delnice bank kupili kot pravna oseba oziroma podjetje, se obrnite na našo odvetniško pisarno in skupaj bomo skušali najti ustrezno rešitev, da pridete do denarne odškodnine za svoj vložek v delnice.

Zahtevek za pavšalno nadomestilo je treba oddati do marca 2020!

Rok za oddajo zahtevka je tri mesece po uveljavitvi Zakona o postopkih sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Kot rečeno, je ta zakon začel veljati 19. 12. 2020, zato je takrat začel teči tudi rok za oddajo zahtevka za pavšalno denarno nadomestilo. Rok za oddajo zahtevka se torej izteče v sredini marca 2020, torej časa ni na pretek. Zelo pomembno je, da nekdanji imetniki delnic tega roka ne zamudijo, saj po njem zahtevka ne bo mogoče več vložiti. V primeru, da do tega vseeno pride, pa še vedno obstaja možnost vložitve tožbe na sodišče, vendar je tudi slednjo treba vložiti v zakonskem roku (predvidoma do konca leta 2020).

Visoka odškodnina Planinšec vam pomaga do pravičnega denarnega nadomestila

Visoka odškodnina Planinšec vam lahko s svojimi odvetniki, ki so specializirani za področje denarnih nadomestil in odškodnin, strokovno pomaga in nudi pravno pomoč pri:

– pripravi vse potrebne dokumentacije,

– tolmačenju izvensodnih in sodnih postopkov, ki se jih lahko poslužijo izbrisani lastniki delnic,

– izračunu višine denarnega nadomestila, do katerega ste upravičeni,

– obrazložitvi delovanja virtualne podatkovne sobe,

– vstopu in pregledovanju dokumentov v virtualni podatkovni sobi,

– vložitvi zahtevka za pavšalno nadomestilo,

– vložitvi tožbe na sodišče in celotnem nadaljnjem postopku,

– zastopanju v vseh postopkih oziroma na sodišču.

Pri svojem delu smo zavezani načelu, da delujemo v dobro strank ter se trudimo za to, da dobijo pravično denarno nadomestilo, ki jim po zakonu pripada. Naše delo plačate šele, ko bo postopek končan in boste dobili izplačano nadomestilo, zato se vam sodelovanje z nami vsekakor splača.  Visoka odškodnina Planinšec je zato pravi naslov za vse nekdanje imetnike delnic, ki želijo ustrezno denarno nadomestilo ali odškodnino za razlaščene delnice, saj se bomo maksimalno potrudili, da v čim krajšem času in s čim manj zapleti pridete do končnega uspeha.

Recent Posts