Moški pravi, da ne rabi vložiti davčne napovedi, ker ni oseba


Iz Avstralije prihaja zgodba moškega, ki trdi da davčna zakonodaja zanj ne velja, ker se ne smatra za osebo. Sodnik je argument opisal kot nesmiseln.

Glen James Polglaise iz severnega Bendiga v Avstraliji, ni predložil šest davčnih napovedi med letoma 2012 do 2017.

Polglaise je na sodišču povedal, da kot človeško bitje, ki se prostovoljno odpoveduje svoji pravici do priznanja osebnosti, ne sprejema obtožb zaradi neizpolnjevanja davčnih napovedi.

Skliceval se je Univerzalno deklaracijo človekovih pravic in Univerzalno konvencijo o državljanskih in političnih pravicah, kjer je zapisano, da se nikogar ne sme postaviti v suženjski položaj.

Tožilec avstralske davčne uprave je na sodišču povedal, da je Polglaise leta 2016 upravi poslal sporočilo v katerem je navedel svoje razloge, zakaj davčne obveznosti zanj ne veljajo.

davki

Davčna uprava mu je poslal več odgovorov, kjer so zapisali, da je zaslužil dohodek in zato mora plačati davke. Zadnji rok za plačilo zapoznelih davkov je bil januar 2018.

Tožilec je še dodal, da je avstralska ustava zavezujoča za vse ljudi, ki živijo v Avstraliji in ustava daje parlamentu pooblastila, da sprejema zakone, vključno z davčnimi zakoni, ki torej veljajo za vse enako.

Polglaise je v svoji obrambi samo povedal, da se odpoveduje svoji pravici, da je smatran kot oseba in zato davčna zakonodaja zanj ne velja.

Sodnik je razsodil, da Polglaise nima prav in je razsodil v korist davčne uprave. Sodnik je povedal, da plačevanje davkov ni v nasprotju s človeškimi pravicami in se ne mora smatrati kot suženjstvo. Davki se pobirajo v vseh državah in vsak državljan je dolžan prispevati za dobrobit svoje skupnosti. Prav tako zakoni vedno veljajo enako za vse in ljudje ne morejo izbirati kaj za njih velja in kaj ne.

Polglaise je bil obsojen na plačilo kazni v vrednosti 6000 avstralskih dolarjev ter stroške sojenja. Sodnik je prav tako odredil, da mora do prvega maja predložiti neplačane davčne napovedi.

Nedavni prispevki