Optimizacija spletnih strani za odlične rezultate na spletu


Za vsako podjetje, ki se pojavlja na spletni strani, bodisi z lastno spletno stranjo ali s spletno trgovino, je optimizacija spletnih strani zelo pomembna, kajti z razvojem interneta imajo spletne strani izredno vlogo, saj velikokrat predstavljajo prvi stik med ponudnikom in kupcem.  

Optimizacija spletnih strani ali, kakor jo drugače imenujemo, SEO (Search Engine Optimization), je postopek, s katerim dosežemo, da se bo naša spletna stran ali spletna trgovina pojavljala visoko med iskalnimi zadetki na Googlu. To je potrebno, če želimo, da bomo dosegali visoko prodajo in boljšo prepoznavnost v neskončni množici ponudnikov, ki se danes pojavljajo na spletu.

Optimizacija spletnih strani se je začela pisati, ko se je splet toliko razširil, da so uporabniki na njem iskali točno določene vsebine, ki pa jih je bilo vsak dan vse več. Na začetku so obstajali tako imenovani imeniki spletnih strani, v Sloveniji je bil to na primer Matkurja, v svetu pa med prvimi Yahoo. Ker pa je splet v zadnjem desetletju doživel ogromen razvoj in se je množica raznih informacij enormno povečala, imeniki spletnih strani niso več zadostovali. Zato so se pojavili spletni iskalniki, med katerimi je najbolj razširjen Google, s pomočjo katerih hitreje in lažje dostopamo do spletnih strani.

Prva mesta na spletu pomenijo … 

 • Dokazano je, da več kot 90 % uporabnikov spleta išče informacije na spletnih straneh, ki se pojavljajo na prvi strani Googla.
 • Manj kot 5 % obiskovalcev spletnih strani dostopa do informacij na drugi ali vsaki naslednji strani.
 • Prva mesta na spletu pomenijo večjo prodajno uspešnost, boljšo prepoznavnost in večjo verjetnost, da bodo obiskovalci spleta »kliknili« na vašo spletno stran.

Optimizacija spletnih strani je pomembna,  ker …

 • Skupaj z Google Adwords in Facebook oglaševanjem optimizacija spletnih strani bistveno pripomore k prepoznavnosti blagovne znamke podjetja.
 • Je bistveni element prodajnega cikla.
 • Je pomemben segment raziskave tržišča.
 • Pripomore k temu, da bo obiskovalec naše spletne strani postal tudi naš potencialni kupec.

optimizacija spletnih strani

Postopek optimizacije spletnih strani je obsežen proces, ki zajema …

 • Najprej si naredimo načrt, kaj hočemo doseči.
 • Sledi raziskava in analiza obstoječega stanja.
 • Poiskati je potrebno ključne besede in dopolniti in urediti spletne vsebine.
 • Postaviti je potrebno načrt pridobivanja povratnih povezav.
 • Izvesti meritve v smislu spremljanja pozicij ključnih besed in merjenja organskega obiska.
 • Definirati merljive cilje in pripraviti marketinški načrt.

Da bo optimizacija spletnih strani dobra, moramo poznati nekaj pojmov.

On site in off site …

On site optimizacija pomeni implementacijo spremenjenih vsebin in struktur spletne strani, ki vodijo k boljšem indeksiranju spletne strani. Ključna elementa on site optimizacije sta ključne besede in ustrezna spletna vsebina.

Off site optimizacija pa je postopek pridobivanja povratnih povezav oziroma »backlinkov« na našo spletno stran, s čimer se dosežejo popularnost in poveča prepoznavnost, uporabnost in zaupanje v našo spletno stran.

URL …

 »Uniform Resource Locator« oziroma URL pomeni naslov spletne strani v spletu, kar pomeni, da ima vsaka spletna stran svoj edinstven naslov, ki jo določa. Na spletu zato obstajajo seznami naslovov URL oziroma imeniki URL in ena zvrst teh imenikov so spletni iskalniki in kot najpogosteje uporabljen spletni iskalnik naj omenimo Google.

Meta naslov …

Meta title določa naslov spletne strani. Ne prikaže se na spletni strani, ampak kot rezultat v spletnih iskalnikih. Služi kot pomoč iskalniku, da bolje razume vsebino spletne strani.

Meta opisi …

Meta description. Na kratko bi lahko rekli, da je meta opis kratka razlaga oziroma opis vsebine neke spletne strani. Njegovo bistvo je, da posameznika prepriča, da obišče prav vašo spletno stran.

H1 …

H1 naslov je naslov, ki je namenjen uporabnikom spletne strani. Njegova vloga je, da pritegne pozornost uporabnika spletne strani, zato moramo veliko pozornost nameniti njegovemu oblikovanju.

Skratka, za optimalno delovanje vaše spletne strani in njene najboljše rezultate je potrebno, da vse posamezne elemente v procesu, imenovanem optimizacija spletnih strani, redno preverjate, testirate in jih po potrebi prilagajate v taki smeri, da bo vaša spletna stran dosegala čim boljše rezultate.

Recent Posts