Pevec, ki razdvaja državo


Kontroverzni hrvaški pevec Thompson spet razdvaja slovensko javnost. Po tem, ko bi moral imeti v Mariboru koncert že leta 2017, do tega ni prišlo, saj je na predlog policije Upravna enota Maribor izdala prepoved koncerta zaradi zaznanega povečanega varnostnega tveganja.

V lanskem letu je Upravno sodišče izdalo odločbo, s katero je odločil, da je bil koncert Thompsona prepovedan nezakonito. Zadevo je vrnil upravni enoti v ponovni postopek. Upravno sodišče je ugotovilo, da je organizator koncerta v celoti poskrbel za varnost v skladu z zakonom ter da ni utemeljenih razlogov za to, da bi se na koncertu dogajala kazniva dejanja.

Upravna enota Maribor je ponovno izdala odločbo o prepovedi koncerta hrvaškemu pevcu. Tudi z drugo izdano odločbo je Upravna enota Maribor koncert Marka Perkovića Thompsona prepovedala. Obrazložitev prepovedi je, da koncert ni sprejemljiv, saj pevec s svojimi pesmimi in nastopanjem ne postopa v skladu z ustavnimi normami v Sloveniji. Na njegovih koncertih se povzdiguje ustaštvo in simbolizira sovraštvo zoper drugače mislečih ljudi.

Upravni enoti tudi v drugo ni uspelo. O pritožbi organizatorja na odločbo Upravne enote je odločalo Ministrstvo za notranje zadeve, ki je pritožbi ugodilo z obrazložitvijo, da je namen organiziranja koncerta le zaslužek in ne izvajanje kaznivih dejanj. Zgolj predvidevanja in indici, ki kažejo na to, da se lahko na koncertu zgodijo tudi kazniva dejanja, pa niso razlog za prepoved koncerta.

Na upravni enoti so nad odločitvijo razočarani in še vedno verjamejo, da so se obakrat odločili pravilno. Že sama napoved koncerta Thompsona pri ljudeh ne vzbuja pozitivnih čustev. Čas, ki ga simbolizira Thompson, to sta ustaštvo in fašizem ne sodita v čas demokracije.

Koncert Marka Perkovića Thompsona torej lahko v prihodnosti pričakujemo. Sicer pa je znano, da  so njegove koncerte prepovedali tudi v nekaterih drugih državah, na primer v Avstriji, na Nizozemskem in v Švici. Ampak v nobeni državi ni bil koncert prepovedan s strani državnih organov kot se je to zgodilo v Sloveniji.

Recent Posts