Od danes naprej na Veliki planini plačljivo parkiranje


Od danes, 17. julija dalje, na Veliki planini ne bo možno več brezplačno parkirati svojega jeklenega konjička. Kamniški občinski veljaki so namreč že v mesecu juniju sprejeli nov pravilnik, ki bo določal prometno ureditev parkiranja na območju Velike planine. Na javnem razpisu za podelitev koncesije, je bilo za izvajanje upravljanja in vzdrževanja parkirišč izbrano podjetje Velika planina d.o.o.

Zakaj plačljiva parkirnina?

Parkiranje je urejeno na petih za to označenih parkiriščih. Parkirnino uvajajo zaradi ohranjanja, razvoja in spodbujanja turizma. Mnenje je, da bodo z urejenim in nadzorovanim parkiranjem rešili težave neurejenega parkiranja, zaradi česar je pogosto prihajalo do prometnih zastojev, prav tako je bil onemogočen promet za intervencijske službe. Del zbrane parkirnine bodo namenili vlaganju v razvoj Velike planine.

Ali bo temu res tako, bo pokazal čas. Želimo si lahko, da ne bi bil v ospredju le zaslužek podjetja, ampak, da bi se zeleni turizem razvijal v pravo smer. V kolikor bodo sledili namenu, zamisel o plačljivi parkirnini sploh ni nedopustna ali problematična.  Je celo dobra ideja, kako priti za razvojni namen do sredstev, hkrati pa se reši tudi problem neurejenega parkiranja in dostopnosti služb za nujne primere.

Kakšne so cene?

Cene so za vse dni v tednu enake. Če boste parkirali motorno kolo, boste za celodnevno parkiranje odšteli pet evrov. Za dva evra več vas bo udarilo po denarnici, če se boste pripeljali z osebnim avtom. 20 evrov pa bo potrebno plačati za parkiranje kombija ali avtodoma, 50 evrov pa za avtobus oziroma minibus.

Na voljo bodo tudi letne dovolilnice za parkiranje. Ta bo znašala 25 evrov za motorno kolo in 35 evrov za osebni avtomobil, 100 evrov za kombi ali avtodom in 250 evrov za avtobus in minibus.

Cene parkiranja torej zagotovo niso nizke. Iz cenika je moč ugotoviti tudi to, da je na voljo le celodnevno parkiranje in ne, na primer, plačilo po urnih postavkah. Tudi če boste svojega jeklenega konjička pustili na parkirišču le za tri ali štiri ure, boste morali plačati ceno celodnevne parkirnine, kar pa ne gre ravno v kontekst z enim od razlogov uvajanja plačljive parkirnine, to je, pospeševanje turizma.

Samo zamislite si neko družino z majhnimi otroci, ki se pripeljejo s kombijem. Samo za parkiranje bodo plačali 20 evrov, pri čemer zagotovo ne bodo ostali cel dan. Po drugi strani pa bo nekdo, ki se je odločil, da bo koristil turistični bon v eni izmed koč na Veliki planini, izkoristil celodnevno parkiranje, se mu pa po novem povečujejo stroški za parkiranje. Cene bi bile lahko postavljene bolj premišljeno.

Nedavni prispevki