Pravljice za lahko noč naj predstavljajo večerno rutino


Pravljice za lahko noč že od nekdaj predstavljajo otrokom svet domišljije, neskončnih možnosti in mnogih vprašanj. Čeprav so bile pravljice še nekaj 100 let nazaj namenjene predvsem odraslim, se je to do danes korenito spremenilo. Danes pravljice predstavljajo  priložnost, da se kot starši ob večernem branju s svojim otrokom še bolj povežete, hkrati pa veliko prispevate tako k njegovemu socialnemu kot tudi kognitivnemu razvoju.

Zakaj je redno branje pravljic dobro za vašega otroka?

Verjetno ste že opazili, da otroci, še posebej v predšolskem obdobju, potrebujejo rutino, saj jim le-ta zagotavlja varnost, ki je ena izmed osnovnih potreb v tem obdobju. S tem, ko se odločite, da boste vsak večer po umivanju zob in oblačenju v pižamo, skupaj z otrokom brali pravljice za lahko noč, veliko pripomorete k temu, da so bo otrok počutil varno in bo tako lažje zaspal, ponoči pa se ne bo zbujal zaradi »grdih sanj.« Zato naj vas tudi ne preseneti, če bo vaš otrok želel vsak večer brati isto pravljico, čeprav jo zna že na pamet.

pravljice za lahko noč

Redno branje pravljic pa igra pomembno vlogo tudi pri otrokovem kognitivnem razvoju. Še preden se otrok sploh začne zavedati, kaj pomeni branje, mu z rednim branjem pravljic razvijate široko besedišče, ki ga bo podzavestno usvojil, brez dodatnega učenja. Ravno tako bo otrok hitreje usvojil kaj pomeni koncept knjige, da se bere od leve proti desni, od zgoraj navzdol, kar bo mu bo zelo olajšalo poznejše učenje branja. Z  branjem vedno istih knjig si otrok počasi tudi vizualizira, kako izgleda določena beseda, čeprav črk še ne bo dobro poznal. Recimo v knjigi Muca Copatarica je beseda muca pogosto omenjena. Ker jo bo otrok pogosto slišal in hkrati videl, bo kmalu tudi v drugih napisih prepoznal besedo muca, čeprav še ne bo znal brati. Vse to pa zelo pripomore k motivaciji za učenje branja. Znano je, da se otroci, ki jim starši vsakodnevno berejo, hitreje naučijo brati sami od sebe, hkrati pa jim to ne povzroča dodatnega stresa, ampak zabavo.

Branje pravljic pa dobro vpliva na razvoj otrokove domišljije, še posebej, če je knjiga opremljena s kakovostnimi situacijami. Razvijanje domišljije pri otroku pa ni pomembno le za to, da si bo znal izmišljati zgodbe. Otrok z dobro razvito domišljijo bo v šoli med seboj lažje povezoval snov z različnih predmetnih področij v eno celoto, hkrati pa bo imel bolj razvito abstraktno mišljenje, kar mu bo koristilo pri reševanju zahtevnejših nalog, ki od otroka zahtevajo reševanje v več korakih.

Kako izbrati kakovostne pravljice za lahko noč?

Prvi kriterij pri izbiri pravljic za lahko noč naj bo to, ali je knjiga otroku všeč. Če otroku knjiga ni všeč, ga z njo ne silimo, saj v branju ne bo užival. Pozorni pa bodite tudi na to, kakšno vsebino ima pravljica, kakšno sporočilo prinaša s seboj in ali ima knjiga kakovostne ilustracije.

Pravljice za lahko noč vam kot staršu tako dajejo odlično priložnost, da se povežete z otrokom, hkrati pa mu z rednim branjem pravljic omogočite tako zadovoljevanje  fizične potrebe po varnosti in sprejetosti, hkrati pa krepite njegovo domišljijo in mišljenje na različnih ravneh.

Nedavni prispevki