Prihaja univerzalni otroški dodatek


Kot kaže bo letošnja jesen v znamenju reform. Med drugim vlada želi spremembe tudi na socialnem področju. Cel socialni sistem v naši državi potrebuje celovito reformo. Potrebno ga je posodobiti, da bo sledil trendom razvitih držav.

Lahko trdimo, da je naš socialni sistem zastarel in zelo krivičen med drugim tudi pri dodelitvi otroških dodatkov. Po tem, ko je ZUJF pred leti »odrezal« pravico nekaterim otrokom do otroškega dodatka, pa po drugi strani sama višina otroškega dodatka ni za vse enaka.

Vlada se tega zaveda in že proučuje različne možnosti, da bi v Sloveniji uvedla univerzalni otroški dodatek. Na mizi imajo kar nekaj rešitev in predlogov, želijo pa si, da bi bil nov sistem bolj transparenten, enostaven in pregleden. Če bi vladi uspelo sistem poenostaviti, vanj vnesti tudi sodobne in praktične rešitve, ki bi zmanjševale tudi birokracijo in gore papirjev, potem bi se lahko tudi socialna delavka resnično ukvarjala s svojim namenom na delovnem mestu, to je pomagati ljudem v stiski.

 Vizija vlade je ločiti družinsko in socialno politiko, zato tudi govorimo o univerzalnem otroškem dodatku. Večina razvitih evropskih držav pozna univerzalen otroški dodatek, ki pripada vsem otrokom, ne glede na premoženjsko stanje družine. Slovenija bi sledila modernim modelom v Evropi, najverjetneje avstrijskemu ali nemškemu modelu. V Avstriji na primer, je znesek, do katerega je otrok upravičen odvisen od starosti otroka, poleg tega pa je višina otroškega dodatka odvisna tudi od tega, ali družina sodi med socialno šibkejše ali v tiste, ki niso socialno ogroženi.

Otroški dodatek je namenjen otrokovemu razvoju in izobraževanju. Po sedanji ureditvi se upošteva kot dohodek družine in višina otroškega dodatka ni enaka za vse otroke, saj se pri računanju višine upošteva kup kriterijev kot so dohodki staršev, premoženje, katastrski dohodek, dobiček, starost otroka itd. Dejstvo je, da je sistem krivičen. Vsi otroci so enako vredni in prav je, da se vzpostavi nek pravičen sistem, ki bo enak za vse otroke.

 

 

Nedavni prispevki