Študija prašičjih kosti pokazala od kako daleč so prihajali obiskovalci v Stonehenge


Stonehenge navdušuje raziskovalce in laike že dolgo časa. Ker so na njegovem območju našli večje število človeških kosti, je zelo verjetno, da je kraj služil kot starodavno grobišče. Nove najdbe pa kažejo, da je prostor izpolnjeval tudi nekatere praznične potrebe.

Raziskovalci iz Univerze v Cardiffu so odkrili in pregledali 131 prašičjih kosti in postavili tezo, da je bil Stonehenge eden izmed krajev, kjer so se prirejale prve večje gostije v celotni Veliki Britaniji.

Dokazi kažejo, da so ljudje prehodili več 100 kilometrov, da so prišli do Stonehengea in so seboj pripeljali svoje živali. Študija kaže na obseg gibanja in družbene kompleksnosti, ki pred tem ni bila znana.

Z odkritjem velikega števila prašičjih kosti so ugotovili, da se je kraj uporabljal za organiziranje velikih gostij. Zatem pa so že izvedli izotopsko analizo kosti, ki je pokazala, da živali niso bile vzgojene lokalno, temveč so jih sem pripeljali.

V raziskavi so ugotovili, da so prašiči bili pripeljani iz vseh koncev Velike Britanije. Raziskovalci predvidevajo, da se je kot znak dobre volje od udeležencev gostije pričakovalo, da prispevajo živino za gostijo.

stonehenge

Takšna srečanja lahko kažejo na prva skupna kulturna praznovanje na britanskem otoku. Tukaj so se zbrali ljudje iz vseh koncev otoka, ki so seboj pripeljali živino in se skupaj gostili ter veselili.

Čeprav v Stonehengeu najdemo tudi človeške kosti, teh ni veliko in jih je težko analizirati ter ugotoviti kdo je tam umrl in od kje je prišel. Namesto tega so analizirali prašičje kosti in na podlagi njih lahko predvidevajo od kje so njihovi lastniki prišli.

Najbolj presenetljiva ugotovitev je bila, da so udeleženci prispevali svoje prašiče iz oddaljenih krajev. Veliko lažje bi jim bilo preprosto kupiti prašiče v okoliških naseljih.

To je ena izmed najzanimivejših novih študij, ki razkriva več o mobilnosti in migracij ljudi v tistem času.

Prašiči niso preveč primerni za transportiranje na dolge razdalje, kot je na primer govedo. Takšen transport je za tiste časa pomenil veliko dela in priprav.

To nakazuje, da so udeleženci morali prispevati prašiče, ki so jih sami vzgojili in so jih morali sami pripeljati do Stonehenge ter je bilo prepovedano kupiti lokalne prašiče.

Nedavni prispevki