Turistični boni – kako ravnati, da jih boste lahko sploh koristili?


Pa smo dočakali! Država nam bo čisto uradno in zares častila dopust. Jasno je tudi, kako jih bomo in kdaj bomo lahko koristili. Pa pojdimo od začetka. Vlada je ocenila, da so turistični boni lahko potencialna rešitev, za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma. Vemo, da je epidemija panogo turizma najbolj prizadela in škoda je ogromna.

Konec meseca maja je Državni zbor sprejel še tretji protikoronski sveženj in eden izmed ključnih ukrepov so tudi turistični boni.

Turistični boni bodo pripadali vsem Slovencem in Slovenkam, ki imajo stalno prebivališče v državi Sloveniji na dan 13.3.2020. Vsi polnoletni državljani in tisti, ki bodo v letošnjem letu dopolnili 18 let bodo tako prejeli turistični bon v višini 200 EUR, mladoletni pa turistični bon v višini 50 EUR.

Le ob prisotnosti staršev ali zakonitih zastopnikov pa bo mladoletnik, upravičenec turističnega bona lahko unovčil svoj bon.

Mladoletni otroci sami ne morejo unovčiti turistični bon. V kolikor si bo vaš otrok zaželel počitnic v družbi babice in dedka ali neke druge osebe, ali na primer s kakšnim športnim klubom, mu boste zato morali pred koriščenjem turističnega bona vnaprej pripraviti pooblastilo. Obrazec je že na voljo, najdete ga na spletnih straneh FURSa. Vaše pooblastilo mora otrok imeti s sabo in ga pokazati ob prijavi v nastanitvi.

Vse obrazce torej najdete na spletni strani FURSa, ki je v državi tudi pooblaščen, da izvaja pregled, nadzor in izplačila vrednosti turističnih bonov ponudnikom storitev.

Turistični boni bodo unovčljivi samo tam, kjer ima ponudnik svoje nastanitvene kapacitete tudi uradno vpisane v Poslovni register Slovenije. Prav tako pa morajo biti uradno vpisane v Register nastanitvenih obratov, ki se vodi pri Ajpesu.

Turistični boni pa bodo na voljo samo v elektronski obliki in ne v fizični. FURS bo vrednost turističnega bona evidentiral kot dobroimetje v korist upravičenca v svojem informacijskem sistemu. Vpogled v dobroimetje v aplikaciji eDavki bodo imeli tudi ponudniki turističnih nastanitev in storitev, fizična oseba pa bo svoje dobroimetje lahko spremljala in preverjala tudi preko mobilne aplikacije eDavki.

Turistični boni bodo veljavni do 31.12.2020, unovčljivi pa le za nastanitev v nekem uradno prijavljenem turističnem objektu. Turistični boni bodo unovčljivi tudi za nastanitev s koriščenjem nočitve z zajtrkom.  Če turističnega bona ne boste porabili do 31.12.2020, ta propade. Turistični boni niso zamenljivi za gotovino.

Ob rezervaciji ali prijavi neke turistične namestitve, je fizična oseba dolžna ponudnika storitev seznaniti o tem, da bo za opravljeno storitev unovčil turistični bon. Ponudnik bo ob plačilu storitev vnesel podatke o vas in znesek unovčenega turističnega bona v sistem eDavki. Vaše strinjanje o koriščenju turističnega bona boste podpisali in potrdili na posebnem obrazcu, ki vam ga bo dal ponudnik storitev. Turistični boni se bodo verjetno največ porabljali za družinske počitnice ali počitnice v skupini več oseb. V tem primeru bodo koriščenje turističnih bonov kot plačilo za nastanitev morale potrditi vse osebe v skupini, ampak vsi le na enem obrazcu.

Turistični boni bodo torej veljali kot plačilo za nastanitev oz. nastanitev z zajtrkom. Vlada opozarja, da v kolikor boste imeli namen plačati s turističnimi boni in vam bo ponudnik zaradi tega zaračunal višjo ceno, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi, je to proti pravilom. Zoper takšnega ponudnika lahko oddate prijavo na Tržni inšpektorat.

Uradno je, da bodo turistični boni unovčljivi od 19.6.2020 dalje in bodo tudi prenosljivi. Prenosljivost je določena do drugega kolena v ravni črti, se pravi, sem spadajo sorodniki kot so stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ter vnuki. Turistični boni so prenosljivi tudi med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, v kolikor ne gre za starše teh otrok. Z Uredbo vlade pa je določeno, da turistični boni ne morejo biti prenosljivi med brati in sestrami, bratranci, strici, sosedami.

Velja pravilo, da se bodo turistični boni lahko prenesli le enkrat in sicer v celotni njegovi vrednosti. Ker ne gre brez papirnega poslovanja, boste tudi za prenosljivost turističnega bona izpolniti vnaprej pripravljen in dostopen poseben obrazec. In kako bo izgledalo v praksi? Ko boste prišli na želeno destinacijo, boste ob prijavi povedali, da bi radi unovčili svoj in še turistični bon, denimo, vaše mame. S seboj morate obvezno imeti izjavo (obrazec), ki jo je podpisala vaša mama o prenosu turističnega bona. Zaposleni receptor vam bo dal v izpolnitev obrazec in na podlagi tega obrazca ter vašega osebnega dokumenta ter izjave vaše mame, unovčil turistična bona.

Pomembno je, da veste, da morate vse izjave o prenosu turističnih bonov iz ene na drugo osebo, pooblastila za otroka, če bo letoval s tretjo osebo imeti s sabo že takoj ob prijavi. Ponudniki storitev so že o vsem obveščeni, zato za koriščenje turističnih bonov sledite njihovim navodilom.

Turistični boni pa imajo tudi lastnost, da se lahko unovčijo v večkratnem znesku. Če turistični bon ne boste porabili v višini celotne vrednosti, boste lahko razliko bona koristili ob naslednji nastanitvi, najkasneje pa do 31.12.2020.

FURS izplača ponudniku storitve sredstva v višini unovčenih bonov na njegov transakcijski račun, ki je prijavljen v davčnem informacijskem sistemu.

FURS je za vse, ki vas zanima konkretna situacija, na svoji spletni strani pripravil tudi nekaj primerov. Prav tako odgovarjajo na nekaj splošnih vprašanj.

Turistični boni so darilo države, zato jih le izkoristimo. S tem ne bomo pomagali le slovenskemu turizmu temveč se bomo lahko, po obvezni karanteni, tudi sami malo sprostili. V kolikor jih izkoristimo vsi Slovenci, bodo turistični boni državo stali okrog 345 milijonov evrov.

Foto: osebni arhiv

Recent Posts